×

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki

Blisko 70-ciu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury zainaugurowało dziś nowy rok akademicki. Uroczystej immatrykulacji nowych studentów dokonała prof. dr hab. Bożena Matyjas z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc. Życzenia wszelkiej pomyślności na nowy rok akademicki złożyli Pani Renata Janik – doradca wicepremiera w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali jak ważne są działania dla osób starszych i jak ważną rolę społeczną pełnią Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Uroczystość uświetnił chór Joannis Cantores, który odśpiewał najstarszą studencką pieśń „Gaudeamus igitur”.

Na zakończenie, zebrani zapoznali się z ofertą programową UTW na rok 2017-2018 oraz wybrali Radę Programową UTW na nowy, dwuletni cykl edukacyjny.

22278525 1839431732763598 1513701130 n

22278604 1839431736096931 1319428383 n

22278617 1839431722763599 987946624 n

22291632 1839431726096932 419485136 n

22291878 1839431719430266 2049099468 n