×

Solo Act Czesława Mozila

Czesława Mozila trudno zrecenzować w jakikolwiek sposób, więc po prostu – zdjęcia z piątkowego Solo Act w Pińczowie.

Fot. Alicja Mazurek

 

1

2

3

4

5

6