×

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej w Pińczowie

W sobotę 14 kwietnia 2018 roku warsztatami „Projektuj z Dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” został zapoczątkowany w Pińczowie cykl warsztatów w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Projektu realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury we współpracy z Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, w ramach programu „Bardzo młoda kultura” Narodowego Centrum Kultury .

Podczas sobotniego spotkania uczestnicy zaznajomili się ważną zasadą partycypacji najmłodszych obywateli w projektowaniu różnego rodzaju działań oraz poznali narzędzia, które pomogą im docierać do grup odbiorców, lepiej słuchać, rozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Prowadząca Weronika Idzikowska w sposób otwarty i nowatorski przekazywała wszystkie ważne i ciekawe informacje, stosując także dużo pracy w mniejszych grupach warsztatowych.

Drugi dzień spotkań w ramach ŚAEK przebiegł pod hasłem „Diagnoza i ewaluacja w animacji i edukacji kulturowej”, a poprowadziła je dr Bogna Kietlińska. Zwrócenie uwagi na różne metody diagnozowania oraz wielka waga poznania zasobów społeczności, do której kierujemy projekt. Duże znaczenie ewaluacji, a także autoewaluacji w działaniach projektowych to nowe umiejętności, które zdobywali uczestnicy niedzielnego spotkania.

Pińczowskie spotkania w ramach projektu ŚEAK zakończyliśmy w poniedziałek 16 kwietnia warsztatami poprowadzonymi przez dr Paulinę Formę i dr Annę Kamińską. „Narzędzia animacyjne w edukacji kulturowej” to kolejna dawka przydatnych metod podczas samego tworzenia projektów, jak i pracy podczas ich realizacji. Usystematyzowanie zebranych informacji, określenie problemów, sposobu ich rozwiązywania, celów, innowacyjności, promocji, efektów oraz finansowania, dobór ról w zespole projektowych i bazowanie na mocnych stronach ich członków. Wszystkie te poruszane zagadnienia wykazały jak ważnym jest umiejętność słuchania, analizowania i planowania w naszych mniejszych czy większych działaniach.

Trzydniowe spotkania liderów z Ponidzia w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, to dawka umiejętności, narzędzi do dalszej pracy w swoich mniejszych społecznościach oraz niezbędna wiedza do udziału w konkursie regrantingowym, w którym najlepszych pięć projektów tej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej uzyska finansowe wsparcie w postaci grantu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym za tworzenie niezwykłej i inspirującej do dalszego działania atmosfery.

as1

as2

as3

as4

as5

as6