×

U nas możesz słyszeć lepiej i rozumieć więcej.

 

Z radością informujemy, że od dziś centrum kultury jest lepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dwóch pomieszczeniach (sekretariacie oraz w sali kinowej) zamontowaliśmy system pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących. Dzięki temu osoby korzystające z aparatów słuchowych będą mogły słyszeć dźwięk jednakowo dobrze w każdym miejscu wewnątrz obszaru ograniczonego pętlą.
To mały – duży krok do zapewnienia równych szans w dostępie do kultury w Pińczowie dla osób niepełnosprawnych.
Łączna kwota montażu pętli wynosi 18 450 zł i w całości pokryta została w ramach projektu „PSCK 2.0” realizowanego w ramach programu ”Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.