×

Udział delegacji UTW w posiedzeniu senatu UJK w Kielcach.

To zdarzenie było uhonorowane nadaniem tytułu Doktora Honorowego profesorowi Kovecsesowi. W tej doniosłej uroczystości, w gronie zaproszonych gości ze świata nauki, Kościoła i władz samorządowych, byli również słuchacze naszego UTW.