×

Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW przy PSCK

We wtorek, 31 maja, odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy PSCK. Krótkiego podsumowania
roku akademickiego 2015/2016 dokonała Przewodnicząca Rady Programowej UTW
Pani Bożena Szatkowska-Mostek.
W minionym roku akademickim słuchacze UTW uczestniczyli w wykładach oraz w
różnorodnych zajęciach fakultatywnych, jak: nauka posługiwania się
komputerem, kursy języków obcych, gimnastyka, nauka pływania, teatr,
malarstwo i ceramika oraz rękodzieło. Jak co roku odbywały się też liczne
wycieczki i imprezy integracyjne, a także prezentacje grup, wśród nich
przygotowywane przez studentów artystyczne i kabaretowe występy.
Serdeczne podziękowanie i gratulacje dla wszystkich studentów złożył
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak przekazując bukiet
kwiatów na ręce Przewodniczącej UTW.

P5315633

P5315636

P5315652

P5315656

P5315657

P5315676