×

Warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Już w tę sobotę ruszają w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Oto kilka przydatnych informacji dla uczestników.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
Miejsce realizacji: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
14 kwietnia 2018, sobota, godz. 9.00-15.00
15 kwietnia 2018, niedziela, godz. 9.00 – 15.00
16 kwietnia 2018, poniedziałek, godz. 13.00-19.00

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW dla uczestników: 

Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce.
Prowadzący: Weronika Idzikowska

Weronika Idzikowska – animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka teatru, certyfikowana trenerka Familylab Polska. Współpracuje m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, 
Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Pomysłodawczyni nieformalnej inicjatywy społeczno-kulturowej „Performeria wiejska”, w ramach której realizuje warsztaty dla dzieci i konsultuje działania społeczno-kulturowe w małych miejscowościach Małopolski.
Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce”. Prowadzi szkolenie dla kadr kultury oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz rozwoju społeczności dziecięcych i budowaniem oraz wzmacnianiem perspektywy relacyjnej w pracy z dziećmi. 
Opis warsztatów:
Jeśli pracujesz lub chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą, zależy Ci na wspieraniu rozwoju najmłodszych tak, by odważnie i mądrze potrafili poruszać się w świecie bez względu na to, jaki w przyszłości będzie ten świat i z czym przyjdzie im się mierzyć, przyjdź na spotkanie „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” .

Dzięki udziałowi w spotkaniu: 
– dowiesz się, czym jest i jaki jest cel edukacji kulturowej oraz w jaki sposób edukacja kulturowa może wpływać na życie; 
– dowiesz się, po co i jak tworzyć projekty edukacji kulturowej z dziećmi; 
– wzbogacisz swoją wiedzę o perspektywę relacyjnego projektowania działań dla dzieci;
– zdobędziesz konkretne narzędzia, które pomogą Ci w komunikacji i budowaniu relacji z dziećmi;
– poznasz modele projektów edukacji kulturowej, które wspierają najmłodszych w ich rozwoju;
– poznasz metody wspierania konkretnych kompetencji społecznych i twórczych dzieci. 

Spotkanie ma charakter wykładu inspirującego z elementami pracy warsztatowej. 

Diagnoza i ewaluacja w działaniach z zakresu edukacji kulturowej
Prowadząca: dr Bogna Kietlińska
Dr Bogna Kietlińska – socjolog, historyk sztuki, pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z: ewaluacją działań kulturalnych, socjologią teatru, socjologią i antropologią miasta, badaniami wizualnymi, etnografią wielozmysłową oraz partycypacją społeczną wspieraną przez narzędzia GIS. Specjalizuje się w metodologii badań jakościowych. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne z Antropologii Współczesności, Badania Tekstów Kultury, Badania Przekazów Ikonicznych oraz fakultet poświęcony Spontanicznej Kulturze Młodzieżowej. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

Opis warsztatów:
Celem warsztatów będzie zaznajomienie Uczestniczek i Uczestników z metodami diagnozowania oraz ewaluacji działań z zakresu edukacji kulturowej. Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona temu, w jaki sposób można w prosty i przyjemny sposób dotrzeć do zainteresowań i potrzeb potencjalnych odbiorców danych działań. Akcent zostanie tu położony przede wszystkim na badanie praktyk z wykorzystaniem metod etnograficznych. Druga część warsztatów będzie z kolei służyć zaznajomieniu Uczestniczek i Uczestników z metodami ewaluacji i autoewaluacji działań edukacyjno-kulturowych, a zatem nauczy jak patrzeć na dane działanie z dwóch perspektyw – zewnętrznej i wewnętrznej. W czasie spotkania Prowadząca będzie starała się pokazać, że zarówno diagnoza, jak i ewaluacja mogą być przyjemnym i co więcej – przystępnym procesem, którego efekty mogą przyczynić się do coraz lepszego planowania i realizacji kolejnych działań. 

Edukacja kulturowa.
Metody, techniki i narzędzia edukacyjne
Prowadzące: dr Paulina Forma i dr Ana Kamińska
Dr Paulina Forma – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK, tutor, doradca zawodowy, animator biegły sądowy, ekspert badań foresight, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne oraz kierownik i koordynator krajowych, ministerialnych (MKiDN, MEN) jak i międzynarodowych projektów innowacyjnych, wdrożeniowych, badawczo-naukowych z obszaru partycypacji społecznej, inkulturacji, współpracy międzysektorowej. Współpracuje z jednostkami publicznymi, jak i wieloma podmiotami kultury oraz ośrodkami transferu wiedzy i technologii; realizując wspólne projekty: m.in. z Europejskim Centrum Bajki, tj. Instytutem Bajki w ECB w Pacanowie, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Biurem Rzecznika Praw Dziecka.
Jest współautorką podręczników dot. zagadnień społecznych, autorką licznych publikacji i raportów z zakresu ekonomii społecznej, partycypacji społecznej, szkolnictwa zawodowego, zarządzania w kulturze. Prowadzi szkolenia z obszaru współpracy międzysektorowej, animacji społeczno-kulturowej, wdrażania nowoczesnych metod i technik w procesy dydaktyczno-wychowawcze, komunikacji.

Dr Ana Kamińska – certyfikowany project manager IPMA , adiunkt na Wydziale Prawa, Zarządzania i Administracji UJK, animatorka oraz koordynatorka wielu krajowych, jak i międzynarodowych projektów rozwojowych z obszaru przedsiębiorczości, kultury i przemysłów kreatywnych. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury, czy też transferu wiedzy i technologii realizując wspólne projekty: m.in. z Instytutem Bajki w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Instytutem Polskim w Wilnie.
Jest współautorką podręczników dot. przedsiębiorczości, zarządzania w kulturze, pt.: Smart Culture czyli efektywne zarządzanie projektami w kulturze – podręcznik „dobrych praktyk”. Shake Up Starts ups- Non-formal entrepreneurship academy. Methodology handbook.
Prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania projektami, ewaluacji projektów, przedsiębiorczości i zarządzania w kulturze. 

Opis warsztatów:

Warsztaty obejmą następujące zagadnienia:
• Animacja w środowisku – o potrzebie kreowania działań lokalnych. Adekwatność, przydat-ność, funkcjonalność metod, technik i narzędzi animacyjnych
• Dyspozycje kreatywnego człowieka kultury
• Grywalizacja w animacji, czyli o innowacji w rozwoju kulturowej motywacji
• Empowerment jako narzędzie i strategia myślenia w pracy na rzecz inkulturacji społeczności i środowisk
• Narzędzia animacji społecznej i kulturowej (wybrane obszary, case study: Biblioteka wobec potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, Aktywizująca rola podmiotów na rzecz seniorów, Teatr/grupa teatralna i jego funkcja profilaktyczna, Kino na temat…o interdyscyplinarnej roli filmu jako narzędzia łączącego pokolenia; ciekawe przykłady projektów animacyjnych
• Współpraca w zespole

DO ZOBACZENIA.