×

Wieczór pieśni patriotycznych przygotowała Szkoła Muzyczna w Pińczowie

Na koncert przybyła liczna grupa seniorów – słuchaczy UTW. Wykonawcy stanęli na wysokości zadania, stwaorzyli podniosłą atmosferę, a współne śpiewanie uwieńczyło to spotkanie, pełne ducha patriotyzmu. Na zakończenie wystąpił profesor Krzysztof Bielecki.