×

Wycieczka do Jędrzejowa

11 października 2016 r. Słuchacze UTW przy PSCK wzięli udział w wycieczce do Jedrzejowa. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Zegarów, zabytkowe organy z XVII w., oraz zabytkowego Opactwa Ojców Cystersów, ich tradycji i zwyczajów oraz wkładu do kultury polskiej.