×

Wykład dr Pauliny Forma pt. Style komunikacji i typy zachowań.

Wykład dr Pauliny Forma pt. Style komunikacji i typy zachowań w rodzinach polskich XIX w.

Pani dr jest pracownikiem naukowym naszej patronackiej uczelni UJK w Kielcach. W/w jest doktorantką pani prof. zw. dr hab. Bożeny Matyjas – „naszej Pani” z Pińczowa.