×

Zakończyliśmy wakacje w świetlicach wiejskich

W ostatni dzień wakacji zajęciami w świetlicy wiejskiej w Orkanowie zakończyliśmy letnie zajęcia na placówkach terenowych.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem, prowadzonych we wcześniejszym terminie, zajęć plastycznych. Młodzi artyści odebrali wykonane przez siebie, wypalone ceramiczne tabliczki. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach animacyjnych prowadzonych przez instruktorów PSCK. Spotkanie zakończyło się ostatnim wakacyjnym grillem.

orkanow zak 2016 01

orkanow zak 2016 02

orkanow zak 2016 03

orkanow zak 2016 04

orkanow zak 2016 05

orkanow zak 2016 06