×

Zapraszamy na warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej w Pińczowie


W dniach od 14 do 16 kwietnia 2018 roku zapraszamy do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury osoby, które zajmują się edukacją kulturową, prowadzą działania kulturalne –nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych i firm prywatnych oraz studentów działających w sferze kultury i edukacji na terenie powiatu pińczowskiego. 
Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. Podczas zajęć przedstawimy metodologię i narzędzia edukacyjne oraz animacyjne służące do budowania długofalowych działań z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty poprowadzą doświadczeni pedagodzy i animatorzy. Podstawową zasadą pracy w warsztatach jest stworzenie koalicji pomiędzy środowiskiem oświaty i kultury.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach – certyfikaty wydane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Karty zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy regionalnego opiekuna projektu a.kucybala@psck.pl do dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Pod nr telefonu 0413572424 wew. 111 udzielimy zainteresowanym informacji na temat organizowanych warsztatów.

Regulamin warsztatów i Firmularz zgłoszenia (PDF) Formularz zgłoszenia (Word)