×

Zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piń„czowie i Piń„czowskie Samorzą…dowe Centrum Kultury zapraszają… na uroczystą inaugurację™ Roku akademickiego 2013/2014. Uroczystość‡ odbędziee się™ w sali teatralnej Belwederu w dniu 25 października o godz. 15:45.

W programie inauguracji znajdą się™:
7:00 €- Msza świę™ta w intencji sł‚uchaczy UTW – Koś›ciół‚ Franciszkanów w Pińczowie
15:45 – Przywitanie zebranych – „€žGaudeamus – € chór Joannis Cantores
16:00 -€“ Prof. dr hab. Adam Masalski -€“ wykł‚ad „€žInteligencja piń„czowska w XIX w. na przykł‚adzie społ‚ecznoś›ci nauczycielskiej szkół‚ średnich”€
– wrę™czenie legitymacji sł‚uchacza,
– informacja na temat dział‚alnoś›ci UTW
– sprawy organizacyjne