×

Zaproszenie na wykład prof. dr hab Andrzeja Szwarca

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piń„czowie, co miesią…c organizuje wykł‚ady. Dwudziestego lutego odbył‚ się wykł‚ad, z dziedziny socjologii, wygł‚oszony przez p. mgr Grażynę™ Zarań„ską…, pt.: „€žChoroba a€“ nieszcz궛cie, czy informacja”€.
Nastę™pny wykł‚ad pt. „€žAleksander Wielopolski w ocenie współ‚czesnych i potomnych”€, bę™dzie miał‚ miejsce 27 lutego i zostanie wygł‚oszony przez prof. dr hab. Andrzeja Szwarca.
Ponadto profesor Szwarc wspomni o prof. dr med. Halinie Szwarc, swojej mamie, która jako pierwsza zał‚ożył‚a w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku, w roku 1975, a zatem w dwa lata po założeniu pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na ś›wiecie (1973 r. Francja).

Na wykł‚ad mogą przyjść‡ nie tylko sł‚uchacze, ale również wszyscy zainteresowani tematyką….